Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme ve mesafeli satış sözleşmesi

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Ünvanı : (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)
Adresi :
Telefon :
Fax :
E-posta adresi :

2. ALICIYA (“ALICI”) İLİŞKİN BİLGİLER
Adı Soyadı :
Adresi :
Telefon :
Eposta adresi :

Turun Türü, Adı, Gün sayısı, ve Satış Bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.
Tur:
Açıklama Adet KDV Dahil Fiyatı Ara Toplam

Ara Toplam:

Tur İçeriği ve Koşulları
Başka Rota Turizm Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle “BAŞKA ROTA” olarak anılacaktır.) http://www.baskarota.com/ üzerinden tur hizmeti satın alan “MÜŞTERİ” aşağıda yer alan kurallara uymayı kabul etmektedir.
1- MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı kendisine işbu satış kuralları ve satın alımı gerçekleştirdiği web sayfasında açıkça belirtilmiştir.
2- MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren web sayfasını okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir.
3- MÜŞTERİ, kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da iş bu konaklama satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve web sayfa içeriği hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, web sayfasındaki tur bilgilerinin diğer katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir.
4- Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; MÜŞTERİ yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan BAŞKA ROTA’nın veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle BAŞKA ROTA’ya ve/veya BAŞKA ROTA çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul eder.
5- Müşteri imzası ile konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını , aksi halde BAŞKA ROTA’nın söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ’nin iade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.
6- MÜŞTERİ satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.
7- İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği BAŞKA ROTA yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.;
8- MÜŞTERİ’nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.), BAŞKA ROTA’nın/acentesinin/bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi hallerinde MÜŞTERİ’nin tazminat hakkı doğmayacaktır.
9- Ön ödeme ve tur ödemesi: İptal koşulları: Herhangi bir BAŞKA ROTA turuna yazılabilmek için, tur ücretinin tamamının turdan 10 gün öncesine kadar ödenmesi gerekmektedir. İptal: Müşteri tarafından yapılacak olan tüm iptaller BAŞKA ROTA’ya yazılı olarak yapılmalıdır. İptal ve ücret iade şartları:
Turdan 30 gün önce : % 100 iade
Turdan 15 gün önce : % 50 iade
Turdan 7 gün ve öncesi : % 0 iade
10- Söz konusu hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ’nin konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının BAŞKA ROTA’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini BAŞKA ROTA’ya ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.
11- BAŞKA ROTA’nın hizmeti haksız olarak vermekten vazgeçmesi halinde BAŞKA ROTA, MÜŞTERİ’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ’ye iade eder.
12- MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.
13- MÜŞTERİ’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda BAŞKA ROTA, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. 
14- BAŞKA ROTA, MÜŞTERİ’ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ’nin ödediği hizmet bedeli kendisine 14 gün içerisinde ödenecektir.
15- MÜŞTERİ, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.
16- MÜŞTERİ tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından, iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir.
17- MÜŞTERİ’nin reşit olmaması halinde; konaklama tesisi kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.
Yukarıda yer alan kuralları kabul ediyorum.